Dapithapon ng aming Buhay

returningtides.blogspot.com

returningtides.blogspot.com

Nakaupo ako ngayon sa aming terasa, kung saan makikita mo ang napakagandang tanawin. Kahali-halina at napakapresko sa pakiramdam. Naririnig ko ang paghampas ng alon sa buhangin, naririnig ko rin ang mga awit ng ibon sa dako roon. Napakisap ako sa nakita kong napakagandang senaryo, papalubog ang araw sa aking harapan.

Parang katulad din sa aking buhay; nasa dapit hapon na ito.

Sa edad kong walumpo’t-limang taong gulang ay masasabi kong masaya na ako kung nasaan ako. Kulubot na ang aking mga balat, maputi na ang aking buhok, mahina na ang aking tuhod, malabo na ang aking paningin, at madaling dapuan ng sakit. Ngunit ang maipagmamalaki ko ay maaliwalas din ang buhay ko gaya ng tanawin sa harapan ko.

Tiningnan ko ang tangan kong tasa ng kape, mainit pa ito kanina ngunit dahil nahalina ako sa paligid ay nakalimutan ko na. Parang ang aking buhay, namalayan ko na lang ganito na ako katanda ngayon. Kaybilis ng panahon, napangiti ako at napailing.

Tumunog ang teleponong nakapatong sa ibabaw ng maliit na mesa. Inabot ko iyon.

“Hello?”.

 “Hello, mommy, kamusta ka na? Miss na miss ka na namin dito—-  Lolaaaaa! I miss you so much”.

 “Ren, ‘wag ka ngang magulo—

“Mommy, I missed Lola so bad. I want to hug her…”

Tumawa na lang ako sa narinig ko. Iyon ang anak ko na si Fe, nasa Amerika na siya ngayon at ‘yun naman ang apo kong si Ren, labing-apat na taong gulang na. Doon na sila nakatira, noon pa nila ako hinihimok na sumama na sa kanila ngunit ako lang itong ayaw pumunta roon.

Masaya na ako dito sa Pilipinas, wala na akong mahihiling pa sa buhay ko. Kahit mahirap ang buhay dito ngunit

masarap naman ang mga tanawin. Oo, marami na rin akong naranasang hirap ngunit ginamit ko ito para marating kung nasaan man ako ngayon. At heto nga ako, masaya at kuntento sa buhay ko.

Hindi ko nga sila makakasama ngunit nasa puso ko naman sila. Marami pa kaming napag-usapan ng anak ko. At nasa huli na naman ng aming kwentuhan ang pagpipilit niyang pumunta ako roon. Ngunit malakas ang pagtanggi ko. Dito ako ipinanganak, dito rin ako mamamatay.

Tumingin na naman ako muli sa papalubog na araw. Kasabay niyon narinig ko ang malamyos na tunog ng musika na nanggagaling sa loob ng bahay. Umihip ang napakapreskong hangin . Narinig ko ang ingit ng pinto sa gawing kaliwa ko.

“Pwede ko bang masayaw ang reyna ng aking buhay?” ang isang paanyaya sa akin.

Ngumiti ako at tumayo, tinulungan naman ako nito. Mahina na talaga ako, hindi ko na kayang buhatin ang sarili kong katawan. Nang nakatayo na ako ay hinapit niya ako sa beywang. Para pa ring dati, para parin nung kabataan namin, masaya kami.

Narinig kong sinabayan niya ang awitin, kaylamyos ng tinig niya. Nakita ko rin ang kulubot ng kanyang mga balat. Ang dating kaytikas na anyo ay ngayon isa na lang matandang uugod-ugod. Hinaplos ko ang maputi na ring buhok niya. Ah! Hindi kailan man mawawala ang pag-ibig ko sa lalaking ito. Sa lalaking binigyan ko ng aking buong buhay.

 I have fallen in love

With the same woman three times; 

In a day spanning 19 years

Of tearful joys and joyful tears.

Hanggang ngayon, ito pa rin ang kanyang paboritong kanya para sa akin. Ang I have fallen in love (with the same woman three times). Napangiti ako.

Lumipas man ang panahon, kumulubot man ang mukha namin. Ngunit alam kong hangga’t nabubuhay kami. Hangga’t nabubuhay siya, siya pa rin ang mamahalin ko.

Hinalikan niya ako sa pisngi, at unti-unting tumulo ang aking mga luha. Napatingin ako sa langit, ano pa ang mahihiling ko?

 In the end, it’s not going to matter how many breaths you took, but how many moments took your breath away. ~ shing xiong

things-we-heart.blogspot.co...

things-we-heart.blogspot.co…

dreamingnorth.blogspot.com

dreamingnorth.blogspot.com

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s